Metrix Instrument Co.

Metrix Instrument Co.

8824 Fallbrook Dr.
Houston, Missouri 77064